Človek, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati (Mark Twain).


TIHO, TUKAJ BEREMO!

Nikoli ni prezgodaj!
Že pred rojstvom na
otroka ugodno vplivajo
petje, pogovor in branje.

Nikoli ni prepozno!
Z vsakim novim
besedilom se vedno
znova učimo branja.

Vsak čas je ravno pravi
za branje, pogovor
in prijetno druženje
ob branju.
(Društvo Bralna značka Slovenije, ZPMS)