Človek, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati (Mark Twain).


OBISK BIBLIOBUSA
V sredo, 20. oktobra 2010, je učence podaljšanega bivanja obiskal BIBLIOBUS iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič. Učenci so si bibliobus lahko ogledali in bili povabljeni k obisku in vpisu v knjižnico.
Obisk smo izvedli kot eno izmed dejavnosti v mescu oktobru-mesecu šolskih knjižnic.

Knjižničarka Martina Hribernik

NOVE PESMI IN PRAVLJICE

V knjižnici si lahko izposodite nove CD-je s PESMICAMI in PRAVLJICAMI:

*Kočar, Tomo: ZAČARANE PRAVLJICE
*Kočar, Tomo: LISJAK PRIHAJA
*Žnidarič, Mia: MIA IN ŠKRAT SANJAVEC
*Rozman Roza, Andrej: OSVEŽILNA RIMONADA
*ljudske: PETELINČEK PETELANČEK
*Jovanovič, Klarisa: ZAKAJ JE MORJE SLANO?
*Lap, Raimond: BABY CLASSICS
*Pretnar, Bojan: MOJCA POKRAJCULJA
*Kolman, Alenka: PLES PINGVINOV
*Sulejmanovič, Grega: PA NA ZDRAVJE
*Vilar,Sten: GIBI GIBI GIB

Prijetno poslušanje želim.
Martina Hribernik

Glasujte za MOJO NAJ KNJIGO 2011

Moja najljubša knjiga je priznanje po izboru mladih bralcev in se podeljuje vsako leto od 1998, in sicer v dveh kategorijah: za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in najljubšo v slovenščino prevedeno mladinsko knjigo.
Priznanja se podelijo avtorjem in založnikom na slovesnosti ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke.
Kordinatorica vseh dejavnosti v zvezi s priznanjem je Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo Pionirske knjižnice, enote Knjižnica Otona Župančiča v Ljubljani.
Glasujejo lahko vsi otroci, ki knjigo sami preberejo, pri čemer smejo glasovati za katero koli delo, ne glede na letnico njegove izdaje, glavna pozornost pa velja leposlovni knjigi.

Knjiga, ki že peto leto dobi največ glasov mladih bralcev, prejme zlato priznanje, nato pa se jo po pravilniku o priznanju Moja najljubša knjiga izloči iz glasovanja v naslednjih letih.

Učenci glasujte: GLASUJ ZA MOJO NAJ KNJIGO

Z glasovanjem za MOJO NAJ KNJIGO 2011 začnemo 15. oktobra.

KNJIŽNE NOVOSTI V KNJIŽNICI

Pozdravljeni!

Ker pridno berete so v knjižnici zopet knjižne novosti. Vabljeni k branju.Martina Hribernik

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC -oktober 2010

Dragi učenci in starši!

Naša šola se je vključila v projekt ODPRTOST RAZNOVRSTNIM IZZIVOM – to so šolske knjižnice, ki ga bomo izpeljali v mesecu oktobru, mednarodnem mesecu šolskih knjižnic.
Šolska knjižnica je lahko središče sprememb, zmore vedno znova odpirati vrata izzivom poučevanja, branja, umetniškega ustvarjanja in druženja.
Leta 1999 so knjižničarji začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič praznovali leta 2007, 22. oktobra. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, se je leta 2008 odbor odločil, da praznovanje prilagodi lokalnemu okolju. James Henri, predsednik IASL, je ugotovil: »Mednarodni dan šolskih knjižnic je dejansko prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic. Knjižničarji lahko sami izbiramo ali dan ali teden ali celo ves mesec in ga napolnimo z dejavnostmi, posvečenimi naši knjižnici in s tem, kar šolska knjižnica pomeni šolski skupnosti.« Na naši šoli smo se odločili, da se bodo dejavnosti, posvečene knjižnici, odvijale ves mesec oktober:

1. SPLETNA STRAN KNJIŽNICE
Tam bo predstavljen mednarodni dan šolskih knjižnic in tudi dejavnosti posvečene temu dnevu

2. NATEČAJI

Za učence 1. triade: izdelava KNJIŽNEGA KAZALA, ki bo predstavljalo pomembnost (namen) knjižnice. Učenci naj izdelajo kazala, na katerih bodo ponazorili knjižnico (namen knjižnice, kaj tam delamo, razni motivi itd.). Lahko rišejo s svinčniki,Iz barvicami, temperami itd. Čisto poljubno.
Kazala zbiramo v knjižnici do vključno 22. oktobra.
Nagrada za prvo najboljše delo: knjižna nagrada.

Za učence 2. triade: izdelava ZLOŽENKE O KNJIŽNICI, ki bo predstavljala pomembnost (namen) knjižnice. Učenci naj izdelajo zloženko, na katerih bodo ponazorili knjižnico (namen knjižnice, kaj tam delamo, razni motivi itd.). Lahko rišejo s svinčniki z barvicami, temperami, računalniki itd. Čisto poljubno.
Zloženke zbiramo v knjižnici do vključno 22. oktobra.
Nagrada za prvo najboljše delo: knjižna nagrada

Za učence 3. triade: BESEDILO o knjižnici (pesem, spis, kratka zgodba ali drugo besedilo) ki bo predstavljalo pomembnost (namen) knjižnice. Učenci naj napišejo BESEDILO v katerem bodo ponazorili knjižnico (namen knjižnice, kaj tam delamo, razni motivi itd.). Čisto poljubno.
BESEDILA zbiramo v knjižnici do vključno 22. oktobra.
Nagrada za prvo najboljše delo: knjižna nagrada

Za učence 3. triade: SI PREDSTAVLJAŠ SANJSKO ŠOLSKO KNJIŽNICO? Likovni natečaj za učence 3. triade. Učenci naj narišejo sanjsko knjižnico.
Izdelke zbiramo v knjižnici do vključno 22. oktobra.
Nagrada za prvo najboljše delo: knjižna nagrada

Najboljše izdelke bomo razstavili v knjižnici in v vitrini pred knjižnico.

2. PRAVLJICE ZA UČENCE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA
Učitelji podaljšanega bivanja lahko pripeljete učence podaljašnega bivanja na pravljico v knjižnici vsak petek v oktobru in sicer 8., 15. in 22. oktobra 6. šolsko uro. Učenci bodo v knjižnici poslušali pravljico, potem pa bodo v razredu narisali risbice z motivi iz pravljice. Risbe boste nato učitelji prinesli v knjižnico, kjer jih bomo razstavili. Vesela bom, če boste učence pripeljali na pravljico. Se vidimo v knjižnici.

3. PRIPOROČILNI SEZNAM KNJIG
Z učenci, ki obiskujejo knjižnico bomo izdelovali priporočilni seznam petih slovenskih knjig, ki bi jih prriporočali sovrstnikom po svetu. Seznam bomo poslali na IASL-LINK, kjer ga bodo objavili.

4. OBISK BIBLIOBUSA PRED OSNOVNO ŠOLO
Sodelovali bomo s splošno knjižnico. Otrokom bomo na ta način predstavili in približali knjižnico in jih povabili v splošno knjižnico.

5. SPODBUJALI BOMO BRANJE NA NAJRAZLIČNEJŠE NAČINE
Učitelji razredniki bodo pri razredni uri predstavili svojo najljubšo knjigo.

6. Glasovali bomo za MOJO NAJ KNJIGO 2011

Glasovanje se bo začelo 15. oktobra 2011 in boste obveščeni o spletno strani, kjer se glasuje.
O drugih dejavnostih boste še obveščeni.
Knjižničarka Martina Hribernik