Človek, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati (Mark Twain).


MEGA KVIZ: reševanje se je začelo!

V sredo, 10. oktobra 2012, se je na spletni strani megakviza www.megakviz.si odprl prvi sklop od petih. Pri reševanju prvega dela podrobno spoznamo Zofko Kveder, slovensko pisateljico in feministko, ki je ključno vplivala na razvoj družbe na slovenskem.
Kviz lahko rešujete tudi s pomočjo spletne strani  Filternet videa.

Srečno!

RAZSTAVA RAZISKOVALNIH NALOG UČENCEV NAŠE ŠOLE V KNJIŽNICI DR. TONETA PRETNARJA V TRŽIČU

Vabljeni na razstavo raziskovalnih nalog učencev naše šole. Razstava del bo v prostorih  Knjižnice dr. Toneta Pretnarja v Tržiču. Razstavo smo pripravili skupaj s tržiškimi knjižničarji v okviru projekta Mesec šolskih knjižnic. Razstava bo na voljo za ogled od četrtka, 25. 10. 2012, dalje. Vabljeni! Oglejte si povezavo http://www.knjiznica-trzic.si/

OBISK POTUJOČE KNJIŽNICE: BIBLIOBUS

V sredo, 17. 10. 2012, so si učenke knjižničarskega krožka in učenci podaljšanega bivanja ogledali potujočo knjižnico oz. bibliobus iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja. Knjižničarja sta učence povabila na bibliobus in jim ga predstavila. Učenci so veliko spraševali in pridobili veliko informacij. Prejeli so tudi pristopne izjave za vpis v tržiško knjižnico in vabilo na pravljico.

Več si oglejte na fotografijah.

Pa lep bibliobuski pozdrav!


Reševanje MEGA KVIZA

MEGA KVIZ 2012/2013

V šolskem letu 2012/13 bo potekal že 7. cikel MEGA kviza. Letos so vključeni portreti slovenskih pionirk.
To so :
  1. Zofka Kveder
  2. Ljuba Prenner
  3. Angela Piskernik
  4. Kristina Gorišek Novaković
  5. Alma Sodnik
MEGA kviz boste lahko reševali od 10. oktobra 2012 sproti vsak mesec po posameznih sklopih do vključno februarja 2013 na spletni stani www.megakviz.si.
Več informacij najdete pri knižničarkah v knjižnici!


Vabljeni k reševanju!

OBISK BIBLIOBUSA NA NAŠI ŠOLI

V sredo 17.10.2012, 7. šolsko uro, nam bodo tržiški knjižničarji pokazali potujočo knjižnico-BIBLIOBUS.
Z učenci podaljšanega bivanja se dobimo na šolskem košarkaškem igrišču pri stranskem vhodu!


PRAVLJIČNE URICE OB SREDAH

Učenci vabljeni k uricam pravljic ob sredah, 7. šolsko uro. Brali bodo učenci iz višjih razredov.
Začnemo v sredo, 10.10.2012. Tokrat bosta brali učenki Nika Štirn in Maša Šparovec.
Dobimo se v knjižnici!

NAGRADNI NATEČAJ

V mesecu oktobru poteka mesec šolskih knjižnic. V okviru tega razpisujemo nagradni natečaj.
Učenci ste vabljeni, da napišete kratko zgodbo ali  pesem na temo ''knjižnica''. Vaše prispevke oddajte v knjižnico do konca meseca. Najboljši prispevek bo nagrajen s knjižno nagrado.

Vabljeni k sodelovanju!

KNJIŽNA UGANKA ZA MESEC OKTOBER

Vabljeni k reševanju ugank v mesecu oktobru.

Učenci od 1. do 4. razreda
Učenci od 5. do 9. razreda

Uganke oddajte v modro škatlo v knjižnici. Veliko sreče pri žrebanju!

IŽREBANEC SEPTEMBRSKE KNJIŽNE UGANKE JE...

KUKU!

Čestitamo! Pridita po darili v knjižnico.

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

Dragi učenci!

S knjižničarskim krožkom bomo začeli v sredo, 3.10.2012, 7. šolsko uro. Dobimo se v knjižnici!

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNICTudi v letošnjem šolskem letu bo na naši šoli potekal projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic. Središče letošnjega gesla “ŠOLSKE KNJIŽNICE – VEZ MED PRETEKLOSTJO, SEDANJOSTJO IN PRIHODNOSTJO” opozarja na bogastvo, ki ga knjižnice hranijo. V šolskih knjižnicah so shranjene knjige in dokumenti, ki pričajo o preteklem času in ohranjajo zgodovino, skrbijo za sedanjost in prihodnost naših učencev s tem, da jih opremljajo s kompetencami, ki so potrebne za uspešno delovanje v današnji družbi. Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic pa opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje.

V šolskem letu 2012/2013 bo Mednarodni mesec šolskih knjižnic na naši šoli potekal drugič in sicer bo potekal v mesecu oktobru. S praznovanjem bomo opozorili na delo šolske knjižnice in izpostavili njen pomen pri pridobivanju znanja, krepitvi samopodobe, omogočanju empatije, treningu socialnih veščin učencev in dijakov.

Dejavnosti, ki bodo potekale v tem času:

1.    Predstavitev mednarodnega dneva šolskih knjižnic na spletni strani knjižnice.
2.    Z učenci bomo pripravili priporočilni seznam petih slovenskih knjig, ki bi jih priporočali sovrstnikom po svetu. Seznam bomo poslali na naslov IASL, kjer ga bodo objavili.
3.    Za javnost bomo organizirali predstavitev raziskovalnih/projektnih nalog, pri katerih je sodelovala šolska knjižnica z viri in učenjem uporabe virov.
4.    Učenci bodo pregledovali spletne strani šolskih knjižnic in odkrivali razlike med njimi.
5.    Organizirali bomo razne natečaje.
6.    Sproti bomo dodali še druge dejavnosti.

Vabljeni k sodelovanju!

TEDEN OTROKA

Pri nas praznujemo Dan otroka na prvi ponedeljek v oktobru. Prireditve se potegnejo  čez cel teden, zato se pri nas ta teden imenuje tudi Teden otroka.
Vsako leto se tudi izbere tema za teden otroka in v letu 2012 je tema: RADOSTI IN STISKE ODRAŠČANJA, ki jo bodo letos podrobneje premlevali tudi predstavniki šolske skupnosti.


OTROCI, PREŽIVITE TA TEDEN ČIMBOLJ BREZSKRBNO IN LEPO!
Nekaj zanimivosti:

Med prebivalci Slovenije je 17 % otrok (mladoletnih oseb). Tri četrt jih živi z obema staršema. Vsakemu 16. mladoletniku je ime Luka ali Jan, vsaki 18. mladoletnici pa Sara ali Nika.
Organizacija združenih narodov šteje za otroke vse mladoletne osebe. Teh je med prebivalci Slovenije 17 % (po stanju na 1. januar 2011). Delež otrok je največji v naseljih s 50–99 prebivalci (19,1 %), najmanjši pa v naseljih s 50.000 ali več prebivalci (15,3 %).

»V šolo radi hodimo …«
Približno tri četrt predšolskih otrok je vključenih v vrtce, od tega 3 % v zasebne vrtce. V zadnjih dvajsetih letih se je vključenost predšolskih otrok v vrtce povečala za 25 odstotnih točk.
V običajno osnovno šolo ali v osnovne šole in zavode s prilagojenim programom je vključenih 98 % otrok v starosti 6−14 let, od tega jih v višji razred vsako leto napreduje več kot 99 %. Srednjo šolo obiskuje približno 94 % 15−17-letnikov; večinoma so vključeni v srednje tehniško ali drugo strokovno ali srednje splošno izobraževanje. Zaposlen je vsak tisoči otrok med 15. in 17. letom starosti, brezposeln je vsak šeststoti.

Odraščanje z računalnikom
Skoraj 99 % otrok, starih 10 ali več let, redno uporablja računalnik, le malo manj jih redno uporablja internet. Otroci pridobivajo znanje za uporabo računalnika in interneta v največji meri povsem neformalno, bodisi samostojno s praktičnim delom bodisi s pomočjo prijateljev in sorodnikov. Veliko tovrstnega znanja pridobijo tudi v šolah. Internet najpogosteje uporabljajo za pošiljanje in prejemanje elektronske pošte, za sodelovanje v družabnih omrežjih in za pridobivanje znanja v spletnih enciklopedijah. Več kot 95 % otrok ima mobilni telefon.