Človek, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati (Mark Twain).


Novosti v knjižnici

Za pomoč pri pouku in vodenju razreda je v knjižnici na voljo nekaj novosti: