Človek, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati (Mark Twain).